Hämmennys ja tiedonjano

Henkisesti havahtunut ihminen on aluksi usein hämmentynyt. MIkään, mitä on tottunut pitämään arvossaan ja totena, ei tunnukaan olevan enää omalla paikallaan. Ne asiat, joista on saanut tyydytystä ja merkityksellisyyden kokemuksia, eivät enää tunnukaan enää tarkoituksen mukaisilta. Elämän arvot menevät mahdollisesti uuteen uskoon ja ulkoinen tekeminen, suorittaminen ja omistaminen ei enää olekaan samalla tavalla arvokasta, kuin aikaisemmin.

Ihminen voi kokea myös yksinäisyyttä ajatuksineen ja tunteineen. Voi olla, että samoin ajattelevia ystäviä ja läheisiä ei ole olemassakaan, tai sitten ei ole rohkeutta keskustella syvällisemmin uskomuksista ja arvoista läheisten kanssa. Me elämme materialistisessa maailmassa, jossa henkinen ja hengellinen kokeminen on vain yksi psyykkisen elämän lähestymiskulma, eikä sillä ole tieteellistä todistusarvoa. Siksi hengellisyyteen kuuluva henkisen olemuspuolen ensisijaisuus voi materialistisesta näkökulmasta olla harhainen.

Ja silti henkisen elämän ensisijaisuuden kokemus on hämmentyneessä vaiheessakin tietoisuuteen pyrkivä tosiasia, jota ei enää voi ohittaa. Tai pikemminkin: jos tämän tosiasian haluaa ohittaa, joutuu juoksemaan entistä kovempaa vauhtia karkuun.

Tiedonjano ja uteliaisuus

Herääminen sytyttää sisällämme myös tiedonjanoa: henkinen ihminen etsii tietoa eri lähteistä, jotta voisi sijoittaa oman kokemuksensa laajempaan kontekstiin. Tietoa on, ja se on hyvin eritasoista. Se vastaa myös hyvin erilaisiin tiedon tarpeisiin: jotkut tietolähteet ovat kattavampia selostuksia heräämisestä ja sen eri muodoista ja vaiheista.

Omassa heräämisessäni päätin seurata sellaisia henkisiä opettajia ja tietolähteitä, joita kohtaan kiinnostus ja uteliaisuus tuntui tulevan syvältä sisältäni. Niin kauan, kuin oivalluksia riitti, minä luin ja kuuntelin yhtä, kunnes tämän metodologia alkoi pykimään. Vaihdoin toiseen opettajaan, ja seuraavaan.

Henkisyyteen kuuluu kuitenkin totuuden etsiminen sisältään. Guruja ei ole, on vain opettajia. Ei ole sokeaa seuraamista tai moraalisia sääntökokoelmia, on opastusta ja ohjausta sisäiseen hiljentymiseen, sekä etiikan ja moraalin löytämiseen omasta kokemusmaailmastaan.

Shopping Cart