Blogi

Energiakentän tulkinta

Mikä on energiakentän tulkinta?

Meedion työ energiakentän tulkitsijana on syvällistä ja hienovaraista, ja vaatii erityistä herkkyyttä ja kykyä hyödyntää selväaisteja. Energiakenttä, tai aura, on näkymätön kenttä, joka ympäröi ihmistä ja heijastaa hänen fyysistä, emotionaalista ja henkistä tilaansa. Meediot kykenevät lukemaan ja tulkitsemaan tätä kenttää saadakseen tietoa henkilön nykytilasta, menneisyydestä ja mahdollisista tulevaisuuden tapahtumista. Selväaistit ja tulkinta Meediot käyttävät työssään […]

Mikä on energiakentän tulkinta? Read More »

Miksi meillä on tunteet

Miksi meillä on tunteet?

Ihmiset tuskailevat tunteidensa kanssa. Erityisesti niiden niin sanottujen negatiivisten. Kunnollinen tunnemyrsky on viimeisin asia, mitä julkisessa tilaisuudessa omalle kohdalle toivoisi, mutta miksi? Miksi olemme oppineet varomaan ja pelkäämään tunteitamme? Negatiivinen tunnetila mielletään usein normaalista poikkeavaksi ja positiivinen normaaliksi, vaikka tosiasia voi olla joskus täysin toisinpäin. Elämä voi murjoa monella tavalla, eikä päiväkausiin tavoita yhtään valoisaa

Miksi meillä on tunteet? Read More »

Miksi varata aika meedioistuntoon?

Miksi varata aika meedioistuntoon?

Meedioistunnot herättävät usein uteliaisuutta ja mielenkiintoa, mutta moni epäröi varata aikaa tapaamiseen. Istunto voi kuitenkin tarjota syvällisiä oivalluksia, jotka voivat edistää henkilökohtaista kasvua, selvittää elämän haasteita ja tuoda lohtua vaikeina aikoina. Tässä on muutamia syitä, miksi meedioistuntoon kannattaa varata aikaa. Yhteyden saaminen menetettyihin läheisiin Yksi merkittävimmistä syistä varata meedioistunto on mahdollisuus saada yhteys edesmenneisiin läheisiin.

Miksi varata aika meedioistuntoon? Read More »

Meedion työn näkyvä ja näkymätön osa

Meedion työn näkyvä ja näkymätön osa

Ulospäin näkyvä osa meedion työstä on vain pieni murto-osa kaikesta siitä, mitä tapahtuu meedion sisällä ja hänen välittömässä energeettisessä läheisyydessään. Meedio Anu Craigin mukaan ”kulisseissa” ja alitajunnassa tapahtuva työ vie jopa 90% meedion psyykkisestä energiasta työskentelyn aikana. Vaikka meedio tuottaa tekstiä koko ajan, hän samalla kuulostelee “sisäänpäin”. Valmistautuminen ja tunnetilan nostaminen Meedion työ vaatii huolellista

Meedion työn näkyvä ja näkymätön osa Read More »

Häpeä pienentää ihmistä ja houkuttelee eristäytymään

Häpeä pienentää ihmistä ja houkuttelee eristäytymään

Häpeä voi olla tiedostamatonta, silloin näemme, että keho reagoi kyllä esimerkiksi punastumalla, vaikka ihminen ei tiedostaisi tunnetta lainkaan. Koettu häpeä koskeekin tuolloin esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa punastumista ja reagoimista, eikä häpeän alun perin laukaissut ajatus välttämättä koskaan tule tietoisuuteen. Monet kuitenkin tiedostavat häpeänsä. Se pienentää ihmistä, houkuttelee eristäytymään, vetäytymään kontaktista, jossa häpeälle voisi altistua. Siksi häpeä

Häpeä pienentää ihmistä ja houkuttelee eristäytymään Read More »

Valaistuminen päämääränä on ansa

Valaistuminen päämääränä on ansa

En haluaisi puhua valaistumisesta lainkaan. Tämä sen vuoksi, että valaistumisen tavoittelusta tulee helposti egolle oma henkisen itsetunnon pönkittämisprojekti. Joka johtaa itsensä vertailemiseen, mikä taas puolestaan pönkittää egoa. Toisaalta se, että joutuu joka päivä toteamaan elävänsä ihan tavallisen pulliaisen lailla, tunteiden vietävissä ja valaistumattomana, on myrkkyä sille, jonka päämääränä on valaistua hinnalla millä hyvänsä. Olla siis

Valaistuminen päämääränä on ansa Read More »

Harjoittamisesta tulee elämäntapa

Harjoittamisesta tulee elämäntapa

Henkinen harjoittaminen ja kokeminen muuttuu matkan aikana. Silloin, jos esimerkiksi omien varjopuolien tunnistaminen ontuu, myös henkisen kasvun tie voi onnahdella monin eri tavoin. Näihin palaan myöhemmin. Uskon ja erityisesti koen niin, että olemme ensisijaisesti sieluja väliaikaisella matkallaan täällä maan päällä, tässä maallisessa valepuvussa. Että ensisijaisesti olemme energiaa, enkä puhu nyt kemiallisesta energiasta tai Newtonilaisesta fysiikasta. 

Harjoittamisesta tulee elämäntapa Read More »

Sielun pimeä yö

Sielun pimeä yö

Useissa henkistä kehitystä käsittelevissä lähteissä puhutaan “sielun pimeästä yöstä”. Tällä tarkoitetaan yleisesti ajanjaksoa, jolloin ihmisen menneisyyteen liittyvät asiat, tunneprosessit ja destruktiiviset ihmissuhdekuviot tulevat tietoisempaan käsittelyyn. Pimeys tässä yhteydessä tarkoittaa niin sanottujen negatiivisten, raskaiksi koettujen, tunteiden nousemista pintaan. Tällöin olo voi tuntua todella yksinäiseltä. Ihmiselle tulee tarve nähdä kaikki tapahtunut totuudellisessa valossa. Ei itselleen edullisessa, vaan

Sielun pimeä yö Read More »

Henkinen harjoittaminen

Henkinen harjoittaminen

Henkinen harjoittaminen, olipa se mitä tahansa, tulee tavaksi ja tottumukseksi jossain vaiheessa heräämisen polkua. Tällöin ihminen meditoi, hiljentyy, istuu voimassa tai harjoittaa muuta mielen hiljenemiseen tähtäävää aktiviteettia, keskittyy tähän säännöllisesti.Suurin kynnys on ryhtyä päivittäiseen harjoittamiseen, nykyihminen on tottunut karttamaan pysähtymistä ja sisäänpäin katsomista.  Monet opettajat puhuvat nimenomaan päivittäisen harjoittamisen merkityksestä. Että vasta, kun alkaa harjotitaa

Henkinen harjoittaminen Read More »

Hämmennys ja tiedonjano

Hämmennys ja tiedonjano

Henkisesti havahtunut ihminen on aluksi usein hämmentynyt. MIkään, mitä on tottunut pitämään arvossaan ja totena, ei tunnukaan olevan enää omalla paikallaan. Ne asiat, joista on saanut tyydytystä ja merkityksellisyyden kokemuksia, eivät enää tunnukaan enää tarkoituksen mukaisilta. Elämän arvot menevät mahdollisesti uuteen uskoon ja ulkoinen tekeminen, suorittaminen ja omistaminen ei enää olekaan samalla tavalla arvokasta, kuin

Hämmennys ja tiedonjano Read More »

Shopping Cart